Översättning av broschyren – Att stötta och bemöta brottsutsatta barn och unga

Äntligen finns nu broschyren ”Att stötta och bemöta brottsutsatta barn och unga” översatt på arabiska och somaliska. Broschyren kan bland annat användas av oroliga föräldrar och av samordnare och stödjare för att lära sig mer om bemötande. De översatta versionerna är lokalt förankrade för Uppsala län och ger tips på olika verksamheter/organisationer att vända sig till inom länet.

Kontakta info@uppsala.boj.se för att få broschyrerna för Uppsala län utskickade. Nedan kan du ladda ner broschyrerna som PDF:

Broschyr på arabiska

Översättning av broschyren – Att stötta och bemöta brottsutsatta barn och unga

BOJ_Broschyr_Brottsutsatta-barn-och-unga_arabiska_GENERELL_webb_v2PDF1.23MB
Ladda ner

Broschyr på somaliska

Översättning av broschyren – Att stötta och bemöta brottsutsatta barn och unga

Broschyr på somaliskaPDF13.72MB
Ladda ner

Allmänna broschyrer för hela Sverige

De två översatta broschyrerna finns också i en allmän version (alltså utan lokal förankring till Uppsala läns organisationer), den går att beställa från Brottsofferjouren Sveriges webbshop.

De går också att ladda ner:

Broschyr på arabiska rikstäckande

Översättning av broschyren – Att stötta och bemöta brottsutsatta barn och unga

BOJ Broschyr Brottsutsatta barn och unga arabiskaPDF1.84MB
Ladda ner

Broschyr på somaliska rikstäckande

Översättning av broschyren – Att stötta och bemöta brottsutsatta barn och unga

Broschyr_Brottsutsatta-barn-och-unga_somaliska_allmanPDF9.45MB
Ladda ner

Broschyr på Svenska

Den svenska versionen av broschyren, som också den är rikstäckande version, finns att beställa till endast fraktkostnad från Brottsofferjouren Sveriges webbshop. Den svenska versionen hittar du här

Den går också att ladda ner:

Broschyren – Att stötta och bemöta brottsutsatta barn och unga

BOJ_Broschyr_Brottsutsatta-barn-och-unga_TRYCK_211213PDF9.40MB
Ladda ner