018-10 65 00

Utbildningsdag i Minnespsykologi - juni 2015

Den 2 juni anordade Brottsofferjouren i Uppsala en utbildningsdag i minnespsykologi och brottsutsattas reaktioner och behov.

Syftet med utbildningen var att ge de som möter brottsdrabbade i sitt ideella uppdrag eller i sitt yrke fördjupade kunskaper om konsekvenserna av brott och brottsdrabbades behov.

Att drabbas av brott är ofta en stark känslomässig upplevelse som innebär att tilliten till omgivningen går förlorad samtidigt som kontrollen över den egna situationen försvinner.

Mötet med brottsdrabbade ställer höga krav på kunskap och förståelse för den drabbades situation.

Utbildningen leddes av Peter Strandell från Stiftelsen Tryggare Sverige och deltog gjorde totalt 24 stycken. Det var aktiva från Brottsofferjourerna i Uppsala och Enköping, Kvinnojourerna i Uppsala och Tierp och yrkesverksamma inom Stödcentrum för unga brottsutsatta, Barnahus i Uppsala, Frälsningsarmen och personliga ombud. 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.