018-10 65 00

Huvudrubriker

Rättsprocessen

Under den här fliken hittar du länkar till organisationer och myndigheter som kan besvara frågor om rättsprocessen.

Om du är osäker på vem du kan kontakta för svar på just dina frågor kan du alltid först ta kontakt med Brottsofferjouren. 

---------------------------------------------------------------------------------FRÅGOR RÖRANDE RÄTTSPROCESSEN: 

Polismyndigheten

http://www.polisen.se

 

Åklagarmyndigheten

http://www.aklagare.se/

 

 

Advokatsamfundet

https://www.advokatsamfundet.se/

 

Justitiekanslern

www.jk.se

 

Justitieombudsmannen

www.jo.se

 

Rättshjälpsmyndigheten

http://www.rattshjalp.se/

 

Sveriges Domstolar

http://www.domstol.se

 

Rättegångsskolan - se hur en rättegång går till

http://www.rattegangsskolan.se/

 

Trafikskadenämnden

http://www.trafikskadenamnden.se/

 

Kriminalvården

http://www.kriminalvarden.se/

 

Rättsmedicinalverket

http://www.rmv.se/index.php

 

Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/Hem.aspx 

 

-------------------------------------------------------------

FRÅGOR RÖRANDE SKADESTÅND OCH ERSÄTTNING:

 

Brottsoffermyndigheten

http://www.brottsoffermyndigheten.se/

 

Kronofogdemyndigheten

http://www.kronofogden.se/

 

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/

 

-------------------------------------------------------------

FRÅGOR RÖRANDE FORSKNING:      

 

Brottsförebyggande Rådet

http://www.bra.se/

 

Stiftelsen Tryggare Sverige

http://www.tryggaresverige.org

 

Nationellt centrum för kvinnofrid

http://www.nck.uu.se/

 

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.