018-10 65 00

Huvudrubriker

Vanliga behov

Omedelbar assistans

 

Den som utsätts för ett brott bör kunna lita på att medmänniskor som ser eller känner till detta agerar för att avsluta övergreppet.

 

Att den kriminella handlingen avbryts är det första som behöver göras. Det kan innebär att den som ser eller känner till brottet hindrar det eller avbryter det samt helst anmäler det till polis.

 

Vidare är det viktigt att den utsatte skyddas från att utsättas igen och kan få komma i säkerhet och känna sig trygg. Att den kriminella handlingen ägt rum är också viktigt att bekräfta.

 

En chockad person bör omedelbart omhändertas. Fysiska skador kräver naturligtvis läkarvård. Det omedelbara akuta omhändertagande ska vara aktivt uttalat och kan bestå av Värme, Vila, Vatten, Ventilation samt Varsamhet. Fem viktiga V.

 

Behov av medkänsla

 

Den som utsatts för brott behöver få tid och plats att berätta om sin situation. Bli sedd, hörd och trodd. Den som möter ett brottsoffer bör erbjuda tid och en ostörd plats för att möta brottsoffret och aktivt lyssna och visa medkänsla.

 

Den som drabbats av ett brott behöver formulera vad som hänt för att själv förstå det. Utifrån omvärldens reaktioner kan den som utsatts förstå och på sikt hantera vad som hänt.

 

Den som utsatts för brott behöver ofta först förstå vad son hände konkret för att därefter förmå sig till att hantera sina känslor och tankar.

 

Den som drabbats av brott behöver inledningsvis ofta ta till olika överlevnadsstrategier. Det kan handla om att dra sig undan och bara stänga av allt runt omkring. En kort period kan detta vara nödvändigt för att sedan mäkta med att inse vad som hänt.

 

Många människor som utsatts för brott skuldbelägger sig själva. Det är naturligtvis aldrig den som utsatts fel. Men sådana här ångerfulla uttalanden som att ”jag borde ha gått en annan väg” är även ett sätt återfå kontrollen över framtiden. ”Om jag lär mig går rätt väg behöver det inte hända igen”, är nästa tankeled. Inledningsvis kan den som utsatts för ett trauma alltså behöva olika tillvägagångssätt för att förmå ta sig vidare. På sikt kan den som drabbats komma vidare och då inte längre behöva överlevnadsstrategierna. Kort sagt behöver den som drabbats av brott få tid på sig att reagera och hantera situationen. Det finns inga rätt eller fel i det första skedet.

 

Hjälp från utomstående

 

På sikt kanske inte familj, vänner och arbetskamrater kan ge den uppmärksamhet och stöd som den brottsdrabbade behöver. Det är ofta bra att få tala med någon som klarar av att lyssna på den utsattes villkor. Men en medmänniska från till exempel Brottsofferjouren. Som självvalt lyssnar, bekräftar och ställer upp på den utsattes villkor och berättelse den tid det behövs. Uppmuntra att den som utsatts återtar vardagliga rutiner. Och berätta om krisförloppet och hur vägen till att gå vidare kan te sig.

 

Stödpersonen kan hjälpa till med praktiska bekymmer som uppkommer. Stödpersonen kan hjälpa vidare till andra hjälpinstanser och se till att brottsoffret tar kontakterna. Hjälp till självhjälp. Stödpersonen kan ge råd och vägledning.

 

Informationsbehovet ska inte underskattas. Den som drabbats av brott har ofta tappat kontrollen över sin livssituation och kastas inte sällan in i ännu en okänd situation; rättsprocessen. Då kan det vara skönt att en utomstående ser till att den information man får är begriplig och kontinuerlig och hjälper till att klara ut begreppen. Brottsofferjourernas stödpersoner och vittnesstöd ägnar stor del av sin tid åt att informera, förklara och se till att ta reda på olika information som är behövlig för den utsatte.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.