018-10 65 00

Huvudrubriker

Reaktioner

Den som utsatts för brott blir ofta rädd, ledsen, otrygg och förvirrad. Kanske också arg eller deprimerad. Det finns inte ett enda sätt att reagera på brott. Reaktionerna beror bland annat på vem du är, vad du utsatts för och omständigheter i ditt liv. Omständigheter som hur du har det just nu med vänner, ekonomi, välbefinnande etc. Och omständigheter som har med tidigare erfarenheter att göra. Har du till exempel tidigare obearbetade trauman kan de dyka upp igen i reaktionerna på brottet.

 

De flesta reaktioner är olika normala sätt att försöka hantera den onormala händelse ett brott är.

 

Exempel på vanliga reaktioner

Varje individ reagerar olika, men här är några reaktioner som kan förekomma.

 

 • Overklighetskänsla
 • Övergivenhetskänsla
 • Skuldkänslor
 • Rädsla och panik
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårighet att förstå och tolka information
 • Förlust av trygghet, självkänsla
 • Ökad misstänksamhet
 • Irritation, vrede
 • Sömnstörningar, hjärtklappning och fysisk svaghet

 

Reaktionernas omfattning beror på flera faktorer

 

 • Personliga egenskaper och hälsotillstånd, hur ser livssituationen ut
 • Socialt nätverk, finns vänner, familj och arbetskamrater
 • Ekonomiska resurser, har man råd att anlita experthjälp på egen hand, har man gällande försäkring?
 • Händelsens karaktär – förekom vapen, livshot eller kränkningar
 • Brottets följdhändelse, finns en hotbild och skyddsbehov
 • Tid – hur lång tid har förflutit sedan brottet och hur länge pågick övergreppet, var det upprepat våld
 • Omvärldens bemötande, erbjuds stöd och information, empati och respekt
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.