018-10 65 00

Huvudrubriker

I rättsalen

Om åtal väcks blir det rättegång. Åklagaren kallar målsägande till huvudförhandlingen i tingsrätten. Målsäganden är skyldig att delta vid huvudförhandlingen om han eller hon får en kallelse till förhör.

 

I tingsrätten leds huvudförhandlingen av en lagfaren domare, dessutom finns där en notarie samt tre nämndemän som är valda av kommunfullmäktige.

 

I rättssalen träffar målsägande också åklagaren, gärningsmannen, som här kallas tilltalad, och dennes försvarare. Kanske har vittnen till brottet också kallats.

 

Vid huvudförhandlingen går man igenom hela målet. Åklagaren redogör först för hur han eller hon anser att brottet har gått till (sakframställan). Vanligtvis förhörs sedan målsägande.

 

Om målsägande önskar kan den tilltalade vistas i ett annat rum under förhöret. Den tilltalade har dock alltid rätt att lyssna på förhöret. Om målsägande är rädd för en åhörare kan rätten på samma sätt besluta att denna person går ut ur rättssalen. I vissa mål kan det beslutas om ”stängda dörrar”, vilket innebär att vissa uppgifter är sekretessbelagda eller till skada för den det berör och inga åhörare får då vistas i salen.

 

Har målsägande ett skadeståndsanspråk att ställa tas det upp av målsägandebiträdet om sådant finns, eller av åklagaren.

 

I korthet

 

Alla parter kallas till förhandlingen i rättssalen. Det finns vittnesstöd som kan ge information på plats. Har du målsägandebiträde hjälper hon eller han dig. Alla parter blir förhörda. Målsägande berättar om brottet och dess konsekvenser. Den misstänkte ger sin version. Vittnen berättar under ed. Bevis och läkarintyg läggs fram. Den misstänktes personliga förhållanden tas upp.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.