018-10 65 00

Huvudrubriker

Internationalla brottsofferdagen, IBD

Varje år uppmärksammas den Internationella brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.

Goda människors tystnad

En god idé sprider sig! Martin Luther Kings ord ”Tragedin i världen är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad”, väckte tanken om en internationell brottsofferdag hos Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas Riksförbund.

 

Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.

 

Idén sprider sig

Idén spreds 1989 av Sverige till European Forum For Victim Services. Den 22 februari valdes för att det skulle vara mörkt vid ljusmanifestationen. Redan året därpå uppmärksammades dagen i England, Frankrike och Tyskland. Numera sker det i flera europeiska länder, däribland Bulgarien, Malta, Slovakien, Tjeckien och Serbien. Länder på andra kontinenter bl.a. Sydafrika och Japan är inspirerade att följa Europas exempel.

 

Ljusmanifestation

Överallt där Internationella Brottsofferdagen högtidlighålls är ljusmanifestationen central. Därutöver varierar formerna. Utbildningssatsningar, presskonferenser, musikarrangemang och insamlingar till stöd för brottsoffer är vanliga. Det är också vanligt att lagar till förmån för brottsoffer aviseras eller antas i samband med Internationella Brottsofferdagen.

 

Samarrangerande organisationer

De organisationer som genomför temadagen i samband med IBD tillsammans med Brottsoffermyndigheten är:

 

  • Barnens Rätt i Samhället, BRIS
  • Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
  • ECPAT Sverige
  • RFSL:s brottsofferjour
  • Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
  • Rsci, Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp
  • Rädda Barnen
  • Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.