018-10 65 00

Huvudrubriker

BROTTSOFFERJOURENS STIPENDIUM

För betydelsefullt arbete med och för brottsdrabbade

 

Brottsofferjourens stipendium kan tilldelas en person som bor eller verkar inom Brottsofferjouren Uppsala Läns verksamhetsområde.

Vem kan få stipendiet?

En person som i sitt arbete eller inom sitt uppdrag på ett extra förtjänstfullt sätt ger stöd och service eller på annat sätt genomför handlingar som gynnar brottsdrabbade.

En brottsdrabbad som bidrar till att förbättra situationen för andra brottsdrabbade.

Annan lämplig person som bidrar till att förbättra situationen för brottsdrabbade.

Vem kan inte få stipendiet?

Styrelsemedlem eller stödperson inom Brottsofferjouren samt organisationer kan inte tilldelas stipendiumet.

Vem nominerar och vem utser stipendiater?

Alla kan nominera mottagare av stipendiet.

Den som nominerar någon ska ge en motivering.

En kommitté bestående av styrelsens arbetsutskott tillsammans med två stödpersoner går igenom nomineringarna och lämnar förslag på stipendiater till styrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.

Utdelning av stipendiet

Utdelningen av stipendiet sker vid en ceremoni vid ett av Brottsofferjourens medlemsevent.

Stipendiet delas ut av ordföranden i Brottsofferjouren Uppsala Läns styrelse.

Stipendiet är inte skattepliktigt för mottagaren.

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.